Belangrijke adressen

Openbare Basisschool de Straap
Twentehof 200
5709 KG Helmond
0492-55 63 13
email: destraap@destraap.nl
website: www.destraap.nl

Stichting Openbare Basisscholen Helmond
Postbus 877
5700 AW Helmond
Scheepsboulevard 1
5705 KZ Helmond
tel: 0492-476766
email: info@obshelmond.nl
website: www.obshelmond.nl

Klachtenregeling
Contactpersonen school:
Syl Davans
Nicole Helsper

Vertrouwenspersonen bestuur:
dhr. J. Hamacher
Kasteel Noord 137
5702 NX Helmond
telefoon: 06-42997159

mw. M.I.L. Kruitwagen-Geukers
Ecliptica 66
5175 XK Loon op Zand
telefoon: 0416-362812

Kinderspeelhoeve
Sportcomplex de Rijpel 3
5709 NZ Helmond
06-54642298
www.kinderspeelhoeve.nl

Naschoolse opvang “de Sleutel”
Utrechtplein 4a
5709 DK Helmond
0492-516013 of
06-55794828

Email: j.groenendijk@hetnet.nl
t.a.v Jenny Groenendijk

Spring Kinderopvang
Telefoon: 088-2088200
www.spring-kinderopvang.nl

Vertrouwensarts
Bureau Vertrouwensarts p/a GGD
Postbus 94
5700 AB Helmond
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Inspectie van het onderwijs
email: info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

GGD Zuidoost-Brabant, afd. JGZ
De Callenburgh 2
5701 PA Helmond
telefoon: 0492-584821

LEVgroep Leven & Verbinden
Penningstraat 55
5701MZ Helmond
Postbus 296
5700AG Helmond
0492-598989

Vraagbaak over openbaar onderwijs
De vraagbaak voor ouders over onderwijs
telefoon: 0800-5010