Groep 6

Hallo, wij zijn de kinderen van groep 6.

In onze groep zitten 12 jongens en 8 meisjes. Onze juffen heten: juf Loes en juf Nicole. Juf Ingrid werkt op donderdag en vrijdag ook bij ons in de klas.
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode: Getal en ruimte Junior, hier gaan we hard aan werken.
We gaan ook zelf dingen aan de klas vertellen, bijvoorbeeld een boekbespreking over een leuk leesboek, maar ook gaan we een spreekbeurt houden.
We gaan er samen een gezellig en leerzaam jaar van maken.
Op de Facebookpagina van school komen regelmatig dingen over onze klas te staan, vergeet niet om daar af en toe te kijken!

Groetjes van ons allemaal!