Rapportages

Rapportage aan de ouders geschiedt door middel van 10-minutengesprekken en schriftelijke rapportages. De eerste ronde vindt plaats op dinsdag 17 en donderdag 19 november 2015. Deze gesprekken zijn voor groep 1 t/m 8. De ouders van groep 3 t/m 8 krijgen dan ook het eerste rapport van hun kind mee naar huis.

Voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders worden adviesgesprekken eind januari/begin februari gepland. In die gesprekken die 20 minuten duren, geeft de groepsleerkracht aan naar welke vorm van voortgezet onderwijs wij denken dat de leerling kan gaan.

De tweede ronde van 10-minutengesprekken vindt plaats op dinsdag 22 maart en donderdag 24 maart 2016. Deze gesprekken zijn voor groep 3 t/m 7. Ook deze keer krijgen de ouders het (tweede) rapport mee naar huis.

De tweede ronde van 10-minutengesprekken voor de ouders van de kleuters vindt in mei 2016 plaats.

De derde en tevens laatste rapportage van de kinderen uit groep 3 t/m 8, gaat op dinsdag 12 juli 2016 mee naar huis met uw kind. Ook de kinderen uit groep 1/2 krijgen dan een schriftelijke rapportage mee naar huis.

Informatieverschaffing aan gescheiden ouders

Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun kind op school. Dat recht is neergelegd in artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs. Na de scheiding zijn na de wetswijziging per 1 januari 1998 in principe beide ouders met het gezag over het kind belast (het zogenaamde co-ouderschap). In die gevallen hebben beide ouders wat betreft de informatievoorziening over hun kind gelijke rechten.