Onze groep 5 heeft 14 jongens en 9 meisjes.
We zijn een gezellige groep die heel hard kan werken!


De leerkrachten zijn: juf Astrid en juf Loes.
Juf Loes werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Astrid werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Verder krijgen wij extra hulp van juf Judith onze onderwijsassistente. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
De vakken in groep 5 zijn:

  • rekenen, taal, woordenschat, spelling, gym, muziek, begrijpend lezen, crea en verkeer. We starten vanaf groep 5 met wereldoriëntatie. De 3 vakken die hierbij horen zijn: Natuur/Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. We draaien altijd een volledig blok van één vakgebied. Dit sluiten we af met een toets, de kinderen krijgen hiervoor ook een  leerblad mee naar huis. Zo kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien waaraan ze in het desbetreffende blok hebben gewerkt en samen oefenen voor de toets.
  • Bij het vak muziek hoort een kidspagina. Alle kinderen krijgen de inloggegevens van hun klasse pagina. Zo kunnen ze thuis de liedjes laten horen die we op school aan het leren zijn!
  • Podium: We hebben dit jaar 5 podium ochtenden. De kinderen verzorgen dan een optreden waarbij de ouders mogen komen kijken. Ook tijdens de inloopavond en de ouderbedankochtend zijn de ouders van harte welkom. In de Straapsels wordt vermeld wanneer we aan de beurt zijn.
  • Gym: We gymen 2 keer per week. De ene keer hebben we een oefenles met toestellen en de andere keer een spelles. Zorg voor gymkleren en goed passende gymschoenen. We douchen niet na de gym. Ook JIBB (Jeugd in beweging) komt 1x per maand een les verzorgen.
  • Computer: We gebruiken de oefensoftware van de methoden als ondersteuning of verdieping bv. van taal/spelling en rekenen. 
  • Boekenkring/spreekbeurt: 1x per jaar hebben de kinderen een boekbespreking en 1x een spreekbeurt. Dit bereiden ze thuis voor. In het begin van het schooljaar krijgt uw kind een blad mee waarop staat wat ze moeten doen bij de boekbespreking en wanneer ze aan de beurt zijn. Daarna volgt de spreekbeurt. Uw kind krijgt ook hiervoor een informatieblad mee.
  • Verjaardag vieren: We vieren de verjaardag zonder ouders. We zingen voor de jarige liedjes en uw kind mag 1 traktatie meenemen om uit te delen.
  • Weekhulpjes: Elke week zijn er 3 kinderen weekhulpje, zij helpen om de klas weer netjes te maken en ze delen materialen uit in de klas.
  • Bieb: 1 keer per week kunnen de kinderen naar de bieb om boeken voor thuis mee te nemen. Maximaal kunnen er 2 boeken geleend worden. Deze moeten na 4 weken ingeleverd worden, maar dit mag natuurlijk ook elke week.

U mag altijd een afspraak maken om een gesprek over uw kind te hebben. Loop even binnen of maak een afspraak via Social Schools.